Anh Hùng Lao Động CMAE2015 HUS Cổng Thông Tin Phân hội Giảng dạy HH Liên hệ
Trang chủ
Tin tức
Lời chào Chủ nhiệm Khoa
Cơ cấu Tổ chức
Các bộ môn
Các phòng thí nghiệm
Trung tâm trực thuộc
Đội ngũ cán bộ
Cán bộ cơ hữu
Cán bộ thỉnh giảng
Đào tạo
Đào tạo tiên tiến & Q.tế
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Sinh viên
Công văn
Thống kê
  » Truy cập: 1340319
  » Online: 1
Album ảnh
 
Đội ngũ cán bộ |
PGS.TS. TRẦN THỊ NHƯ MAI
Học hàm: Phó Giáo sư; Học vị: Tiến sỹ; Đơn vị công tác: Đã công tác tại bộ môn: Hóa hữu cơ từ 1980 đến 2001; Nơi công tác hiện nay: Bộ môn Hóa học dầu mỏ - Khoa Hóa học - ĐHKHTN – ĐHQG.

 • Họ và tên: Trần Thị Như Mai
 • Ngày sinh: 01 - 02 - 1956
 • Quê quán: Hưng Yên
 • Nơi ở hiện tại: số 108 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, HN
 • Năm tốt nghiệp đại học: 1978 Tại: Trường ĐHTH Hà Nội
 • Năm bảo vệ luận án TS: 1993 Tại: Trường ĐHKHTN Hà Nội
 • Năm được phong hàm PGS: 2002
 • Đã công tác tại bộ môn: Hóa hữu cơ từ 1980 đến 2001
 • Nơi công tác hiện nay: Bộ môn Hóa học dầu mỏ

 

Điện thoại

Cơ quan: 8261857            

Nhà riêng: 9712136

Di động: 0904240005        

Email

maitrannhu@yahoo.com

tranthinhumai@chemvnu.edu.vn

 

 

 

Những công tác chính, chức vụ đã và đang đảm nhiệm

-         Phó chủ nhiệm bộ môn Hóa học dầu mỏ

-         Giám đốc trung tâm Hóa dầu

-         Phó chủ nhiệm khoa Hóa

-         Chủ nhiệm Bộ môn Hoá học Dầu mỏ

 • Đã đào tạo: 01 TS, 12 Th.S, 40 cử nhân
 • Số công trình khoa học đã công bố: 64
 • Các đề tài, dự án cấp Bộ trở lên đã chủ trì: 06

 

Khen thưởng

-         Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

-         Bằng khen của thủ tướng chinh phủ

-         Giải thưởng khoa học công nghệ của ĐHQG Hà nội

 

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế và đăng trong tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế (từ năm 2000 đến nay)

 1. Ngo Thi Thuan,Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Truong Son, 2000. MCM-22 zeolite in benzene alkylation. Journal of Chemistry, Vol. 38, N. 1, p. 26-29.
 2. Ngo Thi Thuan,Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Viet Nga, 2000. The influence of zeolite structure typeson methylation of aniline. Journal of Chemistry, Vol. 38, N. 1, p. 50-54.
 3. Ngo Thi Thuan,Tran Thi Nhu Mai, 2000. Non-ionic surfatants based on vegetable oils. Proceedings of Scientific Woman Conference of Viet nam National University, p. 290-294.
 4. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Tien Thao, 2000. The new results in the conversion of light hydrocarbons. Proceedings of Scientific Conference of Ha noi University of Science, p.169-173.
 5. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Thanh Bao, Hanoi 11/2000. The alkylation of benzene with ethanol and isopropanol over Hzsm-5. Proceedings of Scientific Conference of Hanoi University of Science, p. 174-178.
 6. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Viet Quang Hung, Ha noi 22-24/11/2000. The role of shape selective property of zeolite zsm-5 catalyst in the preparation of ethylbenzene. Proceedings of the 18th conference of AFEO, , p. 294-298.
 7. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Tien Thao, 2000. The conversion of butene over zsm-5. Journal of Chemistry, Vol. 38, N04, p.21-24.
 8. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Tien Thao, Nguyen Thanh Bao, Vu Ngoc Toan, Ha noi, Jun, 2001. ZSM-5 catalyst in some petrochemical reactions. Proceeding of the 2nd conference science of Catalysis and Adsorption., pp. 335-344.
 9. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Tien Thao, Hanoi, Nov., 2001. Analyse products of liquefied petroleum gas aromatization by GC with MS. The collection of the proceedings for 45th anniversary of chemical faculty, Ha noi University 1956-2001, p. 48-51.
 10.  Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Le Xuan Tuan, Ha noi. Dec., 2001. The Seletive oxidation of benzyl alcohol into benzaldehyde over Fe-Mcm-22. Proceeding of the 2nd national conference of scientific technology and organic chemistry. p. 395-399.
 11. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Minh Ngoc, 2001. Study on methylation of toluene by methanol over MCM-22. Journal of Chemistry, Vol. 39, N04, p.28-31.
 12. Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Thanh Bao, Vu Thu Hien, 2002. disproportionation of toluene over al2O3/ZSM-5 catalyst. Journal of Chemistry, N01, p.25-29.
 13. Le Hoai Nam, Nguyen The Anh, Bui Tien Dung, Nguyen Dinh Tuyen, Nguyen Huu Phu, Tran Thi Nhu Mai, 2002. Synthesis and characterization of mesoporous materials si-mcm-41, ti-mcm-41. Journal of Chemistry, N02.
 14. Tran Thi Nhu Mai, Vo Thi Lien, Pham Hung Son, Nguyen Tien Thao, Le Van Doan, Ha noi, 20 – 22 December, 2002. Conversion of n-hexane over R-134 Pt-Zn/g-Al2O3 (Cl2) and ZnO/HZSM-5 catalysts. Proceedings of the conference on refinary and petrochemical technolgy in the XX-XXI century. p. 234 – 241.
 15. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Tien Thao, Ha noi, 20 - 22 December, 2002. The aromatization of LPG over ZnO/H-ZSM-5 catalyst. Proceedings of the conference on refinary and petrochemical technolgy in the XX-XXI century, p. 311 - 316.
 16. Le Thi Hoai Nam, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thy Phuong, Ha noi, 20 – 22 December, 2002. Characterizations of mesoporous materials. Synthesis ZSM-5/MCM-41 catalyst material. Proceedings of the conference on refinary and petrochemical technolgy in the XX-XXI century, p. 346 - 359.
 17. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thanh Bao,Tran Thi Thuong, Ha noi, 20 - 22 December, 2002. Disproportion of toluene over ZSM-5 catalyst supported SiO2. Proceedings of the conference on refinary and petrochemical technolgy in the XX-XXI century, p. 304-310.
 18. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Le Xuan Tuan, Le Thi Hoai Nam, October 12-15, 2003. Preparation of MCM-22 zeolite containing Different Mount of Iron and their Catalytic activity in the selective oxidation of Benzylic alcohol. Reference Code: 244, Poster Presentation at the 3rd Asia - Pacific Congress on catalysis, Dalia – China.
 19. Tran Thi Nhu Mai, Le Thi Hoai Nam, Nguyen Thy Phuong, Nguyen Huu Phu, 2003. Synthesis and characterization of ZSM-5/MCM-41 mesoporous material. 10th Asian Chemical congress (10-ACC) and 8th Eurasia conference on Chemical Science (Eurasia-8), October 21-24, Ha noi, Viet nam, 2003.
 20. Nguyen Thi Viet Nga, Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, 2004. Geometrical selection characteristic for disproportionation of toluene. Journal of science, natural sciences and technologies, vietnam national university, Hanoi, T.XX, N0 1AP, p.20-25.
 21. Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Minh Thu, Le Thai Son, Bui Thai Thanh Thu, Nguyen Thi Ha, Nguyen Huu Bao, 2004. Study on characteration of the Fe-MCM-22 zeolite (Si/Fe = 50) in isomerization reaction n-hexan. Journal of science, natural sciences and technologies, vietnam national university, Hanoi, T.XX, N0 1AP, p.129-134.
 22. Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Ha, Le Thi Hoai Nam, 2004. Preparation and charactezation of V2O5 and ZrO2 systems supported mesoporous material MCM-41. Journal of science, natural sciences and technologies, vietnam national university, Hanoi, T.XX, N0 1AP, p.120-128.
 23. Tran Thi Nhu Mai, Le Thai Son, Nguyen Thi Minh Thu, Nguyen Thi Viet Nga, Pham Minh Doan, 2005. The alkylation of benzene with propene over HZSM-5 catalyst. Journal of applied chemistry, N03, p.28-30.
 24. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Huu Bao, Nguyen Thi Ha, April 1-4, 2005. Study in the synthesis and catalytic properties of MCM-22 zeolite. The 2nd International Symposium on Advanced Materials in Asia-Pacific Rim, Hanoi, Vietnam, p.97-99.
 25. Hoang Duong Thanh, Tran Thi Nhu Mai, Bui Thai Thanh Thu, Nguyen Van Khoi, Tran Vu Thang. 2006. Preparation of thermosensitive poly(N-Isopropyl- acylamide-co- acrylamide) hydrogels by redox initiators. Journal of chemistry, vol.44(1), p.100-104.
 26. Hoang Duong Thanh, Tran Thi Nhu Mai, Bui Thai Thanh Thu, Nguyen Van Khoi, Tran Vu Thang, 2006. Synthesis and swelling behaviors of the (N- Isopropylacylamide-co- maleic acid-co-2- hydroxyethylmethacrylate) copolymeric hydrogels. Tạp chí khoa học và công nghệ, Tập 44, số 3, p.107-111.
 27. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Tran Thi My Linh, Le Xuan Tuan, 2005. Study about equilibrium between external acid solution and sulfuric acid in the interstitial phase of AMV anion exchang membrane. Regional symposium on Chemical Engineering 2005, New Trends in technology towards Suctainable development, Hanoi-Vietnam, November 30th- December 2nd, 2005.p.98 – 101.
 28. Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Ha, Nguyen Huu Bao, Vo Thi Lien, Pham Hung Son, Nguyen Ba Trung. Synthesis Al-MCM-22 zeolite for ankylation benzene process Regional symposium on Chemical Engineering 2005, New Trends in technology towards Suctainable development, Hanoi-Vietnam, November 30th- December 2nd, 2005.p.169-172.
 29. Tran Thi Nhu Mai, Le Thanh Son, Le Thi Hoai Nam, Nguyen Thi Ha. Preparation and characterization of ZrO2 and V2O5 systems supported on MCM-41. Abstract Viewer. Posster of program N0580; Sartuday, Dec.17, 2005 in International chemical congress of Pacific basin societies, Honolulu, Hawaii, December 15-20, 2005.
 30. Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Hữu Bảo.Tính chất xúc tác của MCM-22 và ZSM-5 trong phản ứng ankyl hoá benzen bằng propen.Tuyển tập các báo cáo tại hội nghị khoa học và công nghệ hoá hữu cơ toàn quốc lần thứ 3, Hà nội, 11/2005, tr.497-502.
 31. Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Minh Thư, Lê Thái Sơn. Chế tạo và đặc trưng hệ xúc tác V2O5-TiO2-CeO2/SiO2 dùng cho quá trình oxi hoá phân huỷ LPG. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị khoa học Hoá lý và Sinh học toàn quốc lần thứ 2, Hà nội, 12/2005, tr.293-298.
 32. Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Minh Thư, Ngô Quốc Tuấn. Phản ứng oxi hoá a-pinen trên xúc tác V2O5-ZrO2/MCM-41. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ 3, Huế, 9/2005, tr.502-507.
 33. Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Minh Thư, Lê Thị Dung, Nguyễn Hữu Bảo. Ảnh hưởng của tỉ lệ Na2O: Al2O3 đến quá trình tổng hợp zeolit Al-MCM-22. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ 3, Huế, 9/2005, tr.563-569.
 34. Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Minh Thư, Lê Thái Sơn, Doãn Thị Ngọc Thu, Nguyễn Hữu Bảo.Vật liệu LaCoO3/MCM-41 và V2O5-TiO2/MCM-41: Tổng hợp, đặc trưng và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hoá LPG.Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hoá lý và Hoá lý thuyết, Hà nội, 12/2005, tr.192-197.
 35. Ngô Quốc Tuấn, Trần Thị Như Mai, Đinh Thị Ngọ. Nghiên cứu quá trình oxi hóa dầu thông bằng xúc tác tạo nguyên liệu tốt để chế tạo chất tẩy rửa cặn dầu.Tạp chí Hóa học và ứng dụng, số 6 (54), 2006, tr. 29-32.
 36. Hoàng Dương Thanh, Trần Thị Như Mai, Bùi Thái Thanh Thư, Nguyễn Văn Khôi, Trần Vũ Thắng. Tổng hợp hydrogen nhạy nhiệt poly(N-isopolylacrylamit-co-acrylamit) bằng chất khơi mào oxi hóa khử. Tạp chí hóa học, T.44, số 1/2006, 100 – 104
 37. Hoàng Dương Thanh, Trần Thị Như Mai, Bùi Thái Thanh Thư, Nguyễn văn Khôi, Trần Vũ Thắng. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất trương của hydrogen copolime (N- isopolylacrylamit-co-acrylamit). Tạp chí khoa học và công nghệ, T.44, số 3, 2006, 107-111.
 38. Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Thị Hà, Trần Thu Hương.Hoạt tính của hệ xúc tác oxit kim loại chuyển tiếpV2O5-TiO2/MCM-41 đối với phản ứng oxi hóa a-pinen. Tuyển tập các bài báo khoa học tại Hội nghị khoa học lần thứ 20-Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Bách Khoa Hà nội, 10/2006, tr.336 – 340.
 39. Trần Thị Như Mai, Lê thị Hoài Nam, Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thái Sơn, Bùi Minh Thùy. Tính chất xúc tác oxi hóa hiđrocacbon C3, C4 (LPG) của hệ vật liệu xúc tác LaCoO3/MCM-41 và tiếpV2O5-TiO2-CuO /MCM-41.Tạp chí Khoa học-Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, T.XXII, No3C AP, 2006, tr. 125 – 131.
 40. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Giang Thi Phuong Ly, Le Xuan Tuan. Fe-MCM-22 zeolite: synthesis and study about the states of iron. Journal of chemistry, Vol.45 (3), p.368-372, 2007.
 41. Tran Thi Nhu Mai, Ngo Thi Thuan, Le Van Tiep, Giang Thi Phuong Ly, Tran Vu Hung. Copper – modified MCM-22 as catalyst for hydrocarbon selective catalytic reduction of NOx. The 4th seminar on environmental science and technology issues related to the sustainable development for urban and coastal areas. September 27-28, 2007, Danang, Vietnam, p.376-382.
 42. Trần Thị Như Mai, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Hữu Bảo, Giang Thị Phương Ly, Trần Vũ Hùng.  Tổng hợp và đặc trưng xúc tác Ga2O3/H-MCM-22 trong phản ứng thơm hoá LPG. Tuyển tập báo cáo khoa học tại Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ IV, Tp.Hồ Chí Minh, 8-2007, tr. 400-405.
 43. Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Minh Thư, Bùi Thị Minh Thuỳ. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu Ti-MCM-41 và tính chất epoxi hoá chọn lọc a-pinen. Tuyển tập báo cáo khoa học tại  Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ IV, Tp.Hồ Chí Minh, 8-2007, tr.468-474.
 44. Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Hồng Quân, Bùi Phương Thảo, Lê TháI Sơn, Lý Thế Anh. Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng xúc tác V2O5-TiO2/Me2Ox (Me: Mo, Cu, Ce) trên gốm cấu trúc tổ ong trong xử lý khí thải. Tuyển tập báo cáo khoa học tại  Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ IV, Tp.Hồ Chí Minh, 8-2007, tr.524-529.
 45. Trần Thị Như Mai, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Anh Tuấn.  Tính chất sản phẩm của phản ứng oxi hoá glucozơ trên hệ xúc tác Me/MCM-41 (Me: V, Pt). Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị khoa học và công nghệ Hoá Hữu cơ toàn quốc  lần thứ IV, Hà nội, 10/2007, tr. 736-742.
 46. Hoàng Dương Thanh, Trần Thị Như Mai, Bùi Phương Thảo, Bùi TháI Thanh Thư, Nguyễn Văn KhôI, Trần Vũ Thắng. Nghiên cứu động học và tính chất trương nở của co-polime hyđroxyl etyl metylmetacrylamit  (hema) và arylamit (AAm). Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị khoa học và công nghệ Hoá Hữu cơ toàn quốc  lần thứ IV, Hà nội, 10/2007, tr. 672-676.
 47. Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Thị Thu Hà, Tính chất xúc tác của GaMCM-22 và GaZSM-5 trong phẩn ứng thôm hoá LPG. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học công nghệ Viện Dầu khí Việt Nam 30 năm phát triển và hội nhập, Hà Nội, 5/2008, quyển 2, tr. 203-211

 

Các chương trình, đề tài, dự án đã và đang chủ trì

 1. Đề tài Hóa dầu, 1985.
 2. Nghiên cứu tổng hợp tách chiết chất màu thực phẩm, 1995.
 3. Nghiên cứu tách chiết màu đỏ từ cánh kiến đỏ, 1995.
 4. Tổng hợp chất màu thực phẩm , 1993
 5. Tổng hợp polime có khả năng trương nở trong nước phục vụ cây trồng, 1993
 6. Điều chế p -xilen bằng phản ứng phân bố lại bất đối xứngtoluen trên xúc tác ZSM-5 chứa Al2O3, 2001, Trường ĐHKHTN.
 7. Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa n-hexan và n -heptan trên xúc tác Refominh Pt-Zn/Al2O3 và xúc tác Zn/ZSM-5, 2002- 2003, ĐHQG Hà nội (cấp Bộ)
 8. Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu polime dùng để xử lí nước, 2001-2002, ĐHQG Hà nội (cấp Bộ)
 9. Xúc tác dựa trên cơ sở zeolit dùng để chuyển hóa các sản phẩm dầu mỏ và xử lý môi trường , Từ 1991 đến nay.
 10. Chế tạo vật liệu xốp trên cơ sở nhôm, silic và các oxit kim loại chuyển tiếp dùng làm xúc tác cho các quá trình hóa dầu và xử lý môi trường, 2004-2005, Cấp Bộ.
 11. Nghiên cứu xử lý khí thải từ các lò nung gốm sứ sử dụng nhiên liệu LPG ở xã Bát tràng bằng phương pháp xúc tác nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, 2004 – 2006, Cấp ĐHQG Hà Nội.
 12. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật lý và đánh giá tính chất xúc tác của vật liệu zeolit mới MCM-22 (Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á – 2007-2008)

[Quay lại ] Bản in

Các bài khác
Lịch công tác
• 26/9 – 01/10/2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 26/9/2016 – 01/10/2016

• Áp dụng Tháng 11
LỊCH TRỰC BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Thông báo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ tổ chức seminar khoa học:

Mẫu đơn đăng ký Nghiên cứu khoa học - Niên luận

Thời khóa biểu
• TKB HỌC KỲ II HỆ CHÍNH QUY(2013-2014 )
• TKB HỌC KỲ II LỚP TN+TT+QT(2013-2014 )
Liên kết website