Đại hội Công đoàn Khoa Hóa học nhiệm kì 2017 - 2022

Hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2017, tại Giảng đường 2 khoa Hóa học, BCH Công đoàn khoa Hóa học tổ chức Đại hội Công đoàn khoa Hóa học nhiệm kì 2017 - 2022.
Đại hội có mặt của PGS.TS Nguyễn Hữu Nhân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường tham dự.
Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn khoa Hóa học nhiệm kì 2017 - 2022 gồm 05 đồng chí:
1. Trần Mạnh Trí - Chủ tịch
2. Hoàng Thu Trang
3. Nguyễn Thị Minh Thư
4. Nguyễn Xuân Viết
5. Nguyễn Mạnh Hà
PGS.TS Lê Thanh Sơn Trưởng Khoa Hóa học tặng hoa cho BCH Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017- 2022
PGS.TS Nguyễn Hữu Nhân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, phát biểu trả lời các ý kiến, phản hồi của các CĐV Khoa Hóa học.