Lịch tuần từ 06/05 - 10/05/2019


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
06/052019
·8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

Thứ ba
07/05/2019


Thứ tư
08/05/2019Thứ năm
09/05/2019
·8h30:  Họp HĐKHĐT Trường.
Địa điểm:  P418 nhà T1, 334 Nguyễn Trãi
Thứ sáu
10/05/2019
·8h00: Hội nghị KHSV Trường năm 2019.
Địa điểm:  HT tầng 7 nhà T5, 334 Nguyễn Trãi

·14h00: BLĐ Khoa họp.

 

Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô nhắc cán bộ của BM nộp điểm GK-TX và nộp điểm NL, NCKH cho giáo vụ Khoa trong tuần từ 13 đến 17/5/2019.