Lịch tuần từ 09/04 - 13/04/2018


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
09/04/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.

·10h00:Họp Tổ viết báo cáo tự đánh giá.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
·14h00:Seminar khoa học, chủ đề: Design, synthesis and anticancer activity evaluation of Heat shock protein 90 (Hsp90) inhibitors.

Người trình bày:Dr. Huyen - Trường Đại học Quốc Gia Singapore.

Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.
Thứ ba
10/04/2018
·11h00:BGH & BLĐ Khoa làm việc với TGĐ Công ty IDEC, Nhật Bản.
Địa điểm:P301, nhà T1.
Mời TS Phạm Quang Trung tham dự.
Thứ tư
11/04/2018Thứ năm
12/04/2018
·8h30:Họp Đảng ủy mở rộng.
Địa điểm:P.418, nhà T1 ( 334 Nguyễn Trãi).
Thành phần:Theo giấy triệu tập.

·9h30:Họp Hội nghị cán bộ chủ chốt.
Địa điểm:P. 418, nhà T1 ( 334 Nguyễn Trãi).
Thành phần: Theo giấy triệu tập.
Thứ sáu
13/04/2018


·14h00:Họp BLĐ Khoa

Ghi chú:

  •  Đề nghị các Bộ môn, PTN tập hợp tóm tắt Báo cáo NCKH của Sinh viên và gửi về đ/c email: [email protected] trước ngày 11/04/2018 để báo cáo. ( theo CV 29 gửi kèm lịch tuần).
  •  Các Bộ môn, PTN tổ chức cho sinh viên báo cáo, lựa chọn báo cáo tiêu biểu dự thi cấp Khoa và nộp kết quả về Khoa trước ngày 24/04/2018.
  • Các đ/c Đảng viên, đối tượng cảm tình Đảng đăng kí tham gia hành trình tìm hiểu lịch sử theo công văn gửi kèm lịch tuần, danh sách nộp lên VPK trong sáng thứ 2 (09/04/2018).