Lịch tuần từ 11/09 - 15/09/2017

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
08/09/2017
·8h00: Các BM sinh hoạt thường kỳ.
·9h00: Họp Qui hoạch Lãnh đạo Khoa giai đoạn 2020-2025.
Địa điểm:Giảng đường 2.
Kính mời toàn thể các Thầy/Cô, CBVC tham dự đầy đủ, đúng giờ.
·10h00: Họp Chi bộ thường kỳ.
- Kết nạp Đảng viên mới.
- Qui hoạch Lãnh đạo Chi bộ giai đoạn 2020-2025.
- Chuyển Đảng chính thức.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
·11h00: Họp liên tịch Chi ủy và Ban Lãnh đạo Khoa.
·11h30: Họp Ban Tổ chức kỷ niệm 20 năm ngành CNHH.

Thứ ba
09/09/2017
Thứ tư
10/09/2017
·13h30: BLĐ Khoa tiếp TGĐ Công ty Polyme và Cao su Thái Lan.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy/Cô tham dự.
Thứ năm
11/09/2017
Thứ sáu
12/09/2017
·14h00: Họp BLĐ Khoa.