Lịch tuần từ 22/01 - 26/01/2018


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
22/01/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·9h00:Họp Chi bộ, chuyên đề: phát triển Đảng trong sinh viên.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.
Thứ ba
23/01/2018
Thứ tư
24/01/2018
·9h00:BLĐ Khoa làm việc với GS. Akabori, Viện JAIST, Nhật Bản và dự seminar giới thiệu học bổng trao đổi cho sinh viên.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.
Thứ năm
25/01/2018
Thứ sáu
26/01/2018
·14h00:Họp BLĐ Khoa