Lịch tuần từ 24/09 - 28/09/2018


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
24/9/2018
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·   10h00: Họp Tổ công tác AUN.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Mời các Thầy/Cô trong tổ công tác tham dự.
Thứ ba
25/9/2018
.
Thứ tư
26/9/2018
Thứ năm
27/9/2018
·3h00: Seminar của Prof. Dr. Jola Pospech, University of Rostock.
Title:“Photocatalysed funtionalization of organic molecules”.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.
Thứ sáu
28/9/2018
·14h00: Họp BLĐ Khoa.