Lịch tuần từ 25/02 - 29/02/2019


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
25/02/2019
·  8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.
· 9h30: Họp Chi bộ thường kỳ.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.

Thứ ba
26/02/2019
.

Thứ tư
27/02/2019

Thứ năm
28/02/2019

Thứ sáu
29/02/2019
·  14h00: BLĐ Khoa họp.

 

Ghi chú:
  • Các BM, PTN nộp Bảng chấm công lương + độc hại lên VPK trong sáng thứ Hai ( ngày 25/02/2019).