Lịch tuần từ 26/02 - 02/03/2018

Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
26/02/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·9h00:Họp mặt đầu Xuân Mậu Tuất.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy/Cô tham dự.
Thứ ba
27/02/2018Thứ tư
28/02/2018
·9h00:BLĐ Khoa làm việc với đoàn Khoa Hóa học,  Trường DGIST, Hàn Quốc.
Địa điểm:Văn phòng Khoa
Thứ năm
01/03/2018
Thứ sáu
02/03/2018
·14h00:Họp BLĐ Khoa