Lịch tuần từ 28/05 - 01/06/2018


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
28/05/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.

·9h00:BCHCông đoànKhoa tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2018.
Chương trình:
  • 9h00    :  Liên hoan văn nghệ tại Giảng đường 5.
  • 10h00 : Thăm quan Bảo tàng sinh học tại Hội trường Ngụy NhưKom Tum.
Mời các Thầy, Cô đưa các con đến dự.

·9h00:Ban Lãnh đạo Khoa họp với các Trưởng BM/PTN về kinh phí năm 2017 ( đã thực hiện tạm ứng năm 2017).
Địa điểm:Văn phòng Khoa..
Thứ ba
29/05/2018
·9h00:Họp BCH Công đoàn mở rộng v/v bình bầu thi đua khen thưởng CĐ năm học 2017-2018.

Thành phần:Các đ/c trong BCH CĐ Khoa và các đ/c Tổ trưởng Tổ công đoàn Bộ môn.

Địa điểm:Văn phòng Khoa.
Thứ tư
30/05/2018
Thứ năm
31/05/2018
Thứ sáu
01/06/2018
·9h00:BLĐ Khoa tiếp GS. Chan Park, Đại học Công nghệ Nanyang  NJU, Singapore.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.
·14h00:Họp BLĐKhoa
Ghichú:
  • Các Hội đồng Bảo vệ KLTN thu giúp Khoa mỗi SV 1 quyển bìa cứng, 1 file tóm tắt, 1 file toàn văn theo mẫu gửi kèm.
  • Các Thầy/Cô có môn dạy HKII chưa nộpđiểm GK-TX nộp ngay choGV Khoatrong sáng Thứ 2 ngày 28/5/2018.
  • Các Thầy/Cô lưu ý coi thi Chuyên Hóa vào Chủ nhật ngày 3/06 và Thứ hai ngày 04/06/2018.