Thông báo học bổng Mitsubishi năm học 2017 - 2018

Khoa Hóa học thông báo tới các sinh viên chương trình học bổng của Quỹ Học bổng Tài chính Thống nhất Nhật Bản - Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi (gọi là Học bổng Mitsubishi) năm học 2017 - 2018. Trị giá mỗi suất học bổng là 340 USD/sinh viên/năm học. {autotoc}
 

1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn

 
- Sinh viên đại học hệ chính quy năm thứ 3 và thứ 4;
- Đạt kết quả học tập năm học 2016-2017 từ giỏi trở lên;
- Đạt kết quả rèn luyện năm học 2016-2017 từ tốt trở lên;
- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng,...
 

2. Hồ sơ đăng ký học bổng

 
- Bản tự khai viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet - theo mẫu đính kèm bên dưới);
- Bản tự giới thiệu viết bằng tiếng Việt (theo mẫu);
- Bảng điểm cả năm học 2016-2017, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bài viết tìm hiểu về học bổng Mitsubishi và Quỹ học bổng Tokyo - Mitsubishi, có độ dài khoảng 1 trang A4;
- Bản photo các chứng nhận về: hoàn cảnh khó khăn, thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng... (nếu có).
 
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng, mặt ngoài túi ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có).
 
Khoa Hóa học sẽ xét chọn 01 sinh viên để gửi hồ sơ đi xét nhận học bổng.
 

3. Hạn nộp hồ sơ

 
Thời gian: 11h00 ngày 18/9/2017.
Địa điểm: Văn phòng Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội (nhắn là gửi thầy Khải)
Quá thời hạn trên, Khoa Hóa học sẽ không nhận hồ sơ.
 

4. Tải mẫu hồ sơ: files/Hoc_bong_Mitsubishi_2017-2018.pdf