Học bổng Mitsubishi năm học 2019 - 2020


Khoa Hóa học thông báo tới sinh viên Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
  • Là sinh viên năm thứ 3, thứ 4
  • Năm học 2018-2019 có kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 340 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: 5 suất

4. Hồ sơ đăng ký học bổng
  • Bản tự khai, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet - theo mẫu): Tải về
  • Bảng điểm năm học 2018-2019, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
  • Bài phát biểu cảm tưởng nếu được nhận học bổng Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);
  • Bài viết tìm hiểu về chương trình học bổng Mitsubishi và Quỹ học bổng Tokyo-Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);
  • Bản photo các chứng nhận: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Mitsubishi năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hạn nộp hồ sơ: 10h00, thứ Ba, 17/9/2019 tại Văn phòng Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông (nhắn là nộp cho thầy Khải). Đồng thời tự hoàn thành khai báo bản mềm (Tải về) rồi gửi email về [email protected]

Trân trọng thông báo./.