Đối thoại của Ban Giám hiệu với sinh viên năm 2019


Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên, Nhà trường tổ chức buổi gặp mặt đối thoại với sinh viên hệ đại học chính quy trong toàn trường năm học 2019 - 2020 nhằm giải đáp những thắc mắc khó khăn của sinh viên.

Thời gian: 17h45, ngày 13/11/2019 (thứ Tư)
Địa điểm: Giảng đường lớn – Tầng 7 nhà T5 (334 Nguyễn Trãi – Thanh  Xuân).
Thành phần:
- Ban Giám hiệu
- Lãnh đạo các Phòng Đào tạo; Chính trị và Công tác Sinh viên, Thanh tra, Pháp chế và ĐBCL; Quản trị Bảo vệ; Khoa học Công nghệ; Bí thư Đoàn TN trường; Chủ tịch HSV trường.
- Đại diện Lãnh đạo các khoa, các trợ lý giáo vụ và trợ lý công tác sinh viên
- Mỗi lớp cử 05 sinh viên tham dự trong đó có Lớp trưởng + Bí thư chi đoàn.

Các lớp cử sinh viên theo đúng yêu cầu, tham dự đầy đủ, đúng giờ. Các câu hỏi và danh sách sinh viên tham dự gửi về theo địa chỉ email [email protected] trước 16 giờ 00 ngày 12/11/2019 hoặc sinh viên có thể gửi trực tiếp tại địa chỉ https://goo.gl/forms/u02g2XAz3XE7RxN23