LỊCH CÔNG TÁC TỪ 16/12– 20/12/2019


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16/12/2019 – 20/12/2019

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
16/12/2019
· 8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.
Thứ ba
  17/12/2019

Thứ tư
18/12/2019
· 9h00: Ban Lãnh đạo Khoa tiếp Đoàn các GS, Khoa Hóa học, Đại học TsingHua -  Đài Loan.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.

Thứ năm
19/12/2019
Thứ sáu
20/12/2019·14h00: BLĐ Khoa họp.

Ghi chú:
                              1.            Các Thầy/Cô có môn dạy HK I (2019-2020) nộp điểm cho Giáo vụ Khoa và nộp đề thi cho phòng Đào tạo trước 20/12/2020.
                              2.            Đề nghị các Thầy/Cô có đề tài hoàn thành phần % đóng góp cho Khoa trong tháng 12/2019.