LỊCH CÔNG TÁC TỪ 06/01 – 10/01/2020


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 06/01/2020 – 10/01/2020

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
06/01/2020
· 8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

Thứ ba
  07/01/2020
Thứ tư
08/01/2020
.

Thứ năm
09/01/2020
· 9h00: Họp toàn Khoa lấy phiếu tín nhiệm NGND, NGƯT năm 2020.
Địa điểm: Giảng đường 2.
Mời các Thầy/Cô, CBVC tham dự.

Thứ sáu
10/01/2020·14h00: BLĐ Khoa họp.
·15h00: BLĐ Khoa tiếp TGĐ Terumo Co. Ltd, Nhật Bản.
Địa điểm: Văn phòng Khoa.