LỊCH CÔNG TÁC TỪ 17/02 – 21/02/2020  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  17/02/2020 –  21/02/2020

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
17/02/2020
·  8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.


.
Thứ ba
18/02/2020·  16h00: Ban Lãnh đạo Khoa tiếp GĐ và PGĐ ĐH Toulon, CH Pháp.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.
Thứ tư
19/02/2020


Thứ năm
20/02/2020


Thứ sáu
21/02/2020
·  14h00: BLĐ Khoa họp.
.


Ghi chú:
  • Các BM/PTN nộp Bảng chấm công lương và độc hại T2/2020 lên VPK trong sáng ngày thứ 2 (17/02/2020).
  • Sinh viên nghỉ hết ngày 29/02/2020.