LỊCH CÔNG TÁC TỪ 08/06 – 12/06/2020


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  08/06/2020 –  12/06/2020

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
08/06/2020
·  8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·  9h00: BCN Khoa họp với CNBM, Trưởng PTN về công tác thực tập thực tế của sinh viên K62.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.

Thứ ba
09/06/2020
Thứ tư
10/06/2020


Thứ năm
11/06/2020


Thứ sáu
12/06/2020

·  14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường tầng 7 nhà T5.
Thành phần theo Giấy triệu tập.
.


Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô nộp điểm giữa kỳ cho Giáo vụ Khoa trước ngày 15/06/2020.
  • Các BM, PTN nộp điểm NL-NCKH trước 15/06/2020 cho Giáo vụ Khoa.