LỊCH CÔNG TÁC TỪ 15/06 – 19/06/2020


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  15/06/2020 –  19/06/2020

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
15/06/2020
·  8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·  9h30: Họp BCH CĐ mở rộng.
Thành phần: BCH CĐ Khoa và các Tổ trưởng Tổ công đoàn
Địa điểm: Văn phòng Khoa.
·  10h00:Trao giấy chứng nhận giải thưởng NCKH sinh viên cấp khoa 2020
Địa điểm: Phòng Hội thảo.

Thứ ba
16/06/2020
Thứ tư
17/06/2020


Thứ năm
18/06/2020


Thứ sáu
19/06/2020

·  14h00: Họp BCN Khoa.
.
.


Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô nộp điểm giữa kỳ cho Giáo vụ Khoa trước ngày 15/06/2020.
  • Các BM, PTN nộp điểm NL-NCKH trước 15/06/2020 cho Giáo vụ Khoa.
  • Các BM  tổ chức cho SV báo cáo KLTN từ 16/5 đến 5/7 Khoa dự kiến xét TN vào sáng thứ 2 ( 06/7/2020).
  • Các BM phân công CBCT theo lịch gửi kèm.