LỊCH CÔNG TÁC TỪ 19/7 – 23/7/2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  19/7/2021 – 23/7/2021

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

19/7/2021

●8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

 ●9h00:  Họp xem xét tiếp tục kéo dài thời gian làm việc khi đủ tuổi nghỉ hưu của CCVC 

 

Thành phần: Chi ủy, Trưởng/Phó trưởng Khoa, Trưởng/Phó trưởng BM Hóa Vô cơ, Hóa Hữu cơ, PTN Hóa Môi trường, PTNTĐ VLTT ƯDPTX, Chủ tịch Công đoàn khoa.

 

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

 ●9h30:  Họp Chi bộ (Kết nạp đảng viên mới và kiện toàn Chi ủy)

 

Địa điểm: Phòng Hội thảo và các Bộ môn, Phòng thí nghiệm (Họp trực tiếp kết hợp trực tuyến)

 

 ●10h30:  Trưởng Khoa họp với BCH Công đoàn Khoa.

Địa điểm: Văn phòng Khoa

 

Thứ ba

20/7/2021

 

 

Thứ tư

21/7/2021

 

 

Thứ năm

22/7/2021

 

 

Thứ sáu

23/7/2021

 

●14h00:  BCN Khoa họp

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19.