Đỗ Đình Khải

Giới thiệu về chúng tôi

Về chúng tôi

Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

Các đơn vị hợp tác trong và ngoài nước

Hợp tác

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Thiết bị - Dịch vụ

Thiết bị - Dịch vụ

Công bố khoa học

Công bố khoa học

Các hướng nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 20/9 – 24 /9/2021

no image     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ   20/9/2021 – 24 /9/2021   Thứ / ngày Sáng Chiều Thứ hai 20/9/2021 ...

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 13/9 – 17/9/2021

no image     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ   13/9/2021 – 17/9/2021   Thứ / ngày Sáng Chiều Thứ hai 13/9/2021 ...

Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS (Ultraviolet – Visible Spectroscopy)

Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS (Ultraviolet – Visible Spectroscopy) Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS là một phương pháp phân tích công cụ hiệu quả được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực phân tíc...

Thiết bị phân tích cỡ hạt

Thiết bị phân tích cỡ hạt   Thiết bị phân tích cỡ hạt và thế zeta Zetasizer Nano ZS90 Hãng sản xuất: Malvern Địa điểm: Phòng thí nghiệm tr...

Thiết bị quang phổ hồng ngoại (Infrared Spectroscopy)

Thiết bị quang phổ hồng ngoại (Infrared Spectroscopy) Quang phổ hồng ngoại (IR) là phương pháp phân tích quan trọng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực từ hoá học hữu cơ, hoá học phân tíc...

Sắc ký khối phổ (Gas chromatography – Mass Spectroscopy)

Sắc ký khối phổ (Gas chromatography – Mass Spectroscopy)    GC-MS được ứng dụng phổ biến trong dược phẩm, pháp y, phân tích môi trường và định danh các hợp chất chưa biết. GC-MS cũng được sử dụng c...

Global Science Course

Global Science Course   Global Science Course (GSC) is an undergraduate transfer program in the School of Science at the University of Tokyo. It w...