Đỗ Đình Khải

Giới thiệu về chúng tôi

Về chúng tôi

Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

Các đơn vị hợp tác trong và ngoài nước

Hợp tác

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Thiết bị - Dịch vụ

Thiết bị - Dịch vụ

Công bố khoa học

Công bố khoa học

Các hướng nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 06/07 – 10/07/2020

no image   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ   06/07/2020 –   10/07/2020 Thứ / ngày Sáng Chiều Thứ hai 06/07/2020 ...

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 29/06 – 03/07/2020

no image LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ   29/06/2020 –   03/07/2020 Thứ / ngày Sáng Chiều Thứ hai 29/06/2020 ...

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội có 2 Phó hiệu trưởng mới

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội có 2 Phó hiệu trưởng mới GS.TS. Lê Thanh Sơn, Trưởng khoa Hóa học và PGS.TS. Ngạc An Bang, Trưởng khoa Vật lý giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự n...

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 22/06 – 28/06/2020

no image LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ   22/06/2020 –   28/06/2020 Thứ / ngày Sáng Chiều Thứ hai 22/06/2020 ...

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 15/06 – 19/06/2020

no image LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ   15/06/2020 –   19/06/2020 Thứ / ngày Sáng Chiều Thứ hai 15/06/2020 ...

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 08/06 – 12/06/2020

no image LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ   08/06/2020 –   12/06/2020 Thứ / ngày Sáng Chiều Thứ hai 08/06/2020 ...