Đỗ Đình Khải

Giới thiệu về chúng tôi

Về chúng tôi

Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

Các đơn vị hợp tác trong và ngoài nước

Hợp tác

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Thiết bị - Dịch vụ

Thiết bị - Dịch vụ

Công bố khoa học

Công bố khoa học

Các hướng nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu

Lịch công tác

Công ty Cổ phần tập đoàn Hóa chất Đức Giang tuyển dụng Kỹ sư, cử nhân các ngành Hóa học

Công ty Cổ phần tập đoàn Hóa chất Đức Giang tuyển dụng Kỹ sư, cử nhân các ngành Hóa học   Công ty Cổ phần tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo tuyển dụng Kĩ sư, cử nhân các ngành Hóa học theo nhu cầu cụ thế như sau: 1. Số lượng...

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 11/07 –15/07/2022

no image     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/ 0 7/2022 –15/07/2022   Thứ / ngày Sáng Chiều/Tối Thứ hai 11/07...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/07 – 08/07/2022

no image     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/ 0 7/2022 – 08/07/2022   Thứ / ngày Sáng Chiều/Tối Thứ hai 04...

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 20/06– 21/06/2022

no image LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/ 0 6/2022 – 21/06/2022   Thứ / ngày Sáng Chiều/Tối Thứ hai 20/06/2022 ...

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 13/06 – 17/06/2022

no image   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/ 0 6/2022 – 17/06/2022   Thứ / ngày Sáng Chiều/Tối Thứ hai 13/06/...

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 30/05 – 03/06/2022

no image   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/ 0 5/2022 – 03/06/2022   Thứ / ngày Sáng Chiều/Tối Thứ hai 30/05/...

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 16/05– 20/05/2022

no image   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16/ 0 5/2022 – 20/05/2022   Thứ / ngày Sáng Chiều/Tối Thứ hai 16/05/...