Liên hệ - Hỗ trợ


DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, TRỢ LÝ ĐÀO TẠO/CTSV, GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, CỐ VẤN HỌC TẬP

NĂM HỌC 2021-2022

 

A. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO KHOA PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO, TRỢ LÝ ĐÀO TẠO, TRỢ LÝ CTSV

STT

Học và tên/chức danh

Điện thoại liên hệ

Email

Chức vụ

1

PGS. TS. Đào Sỹ Đức

0983596386

[email protected]

Phó Trưởng khoa phụ trách Đào tạo Đại học

2

TS. Nguyễn Văn Hà

0983827696

[email protected]

Trợ lý Chương trình Tài năng – Tiên tiến

3

ThS. Lương Thị Mỹ Hạnh

0914455911

[email protected]

Trợ lý Chương trình Chuẩn/CLC

Giáo vụ khoa

4

TS. Phạm Gia Bách

0944867719

[email protected]

Trợ lý Công tác Sinh viên

 

B. DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

STT

Học và tên/chức danh

Điện thoại liên hệ

Email

Cố vấn học tập

Giáo viên chủ nhiệm

Khóa QH.2021.T (K66)

1

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Thường

0913020449

[email protected]

 

K66 Tài năng, K66 Tiên tiến Hóa học

2

TS. Vũ Duy Tùng

0839371192

[email protected]

 

K66 Hóa học

3

TS. Ngô Hồng Ánh Thu

0988364482

[email protected]

 

K66 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học CLC-1

4

TS. Đỗ Văn Đăng

0982779258

[email protected]

 

K66 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học CLC-2

5

TS. Đỗ Thị Việt Hương

0916920097

[email protected]

 

K66 Hóa Dược CLC-1

6

TS. Lê Thị Huyền

0946293925

[email protected]

 

K66 Hóa Dược CLC-2

Khóa QH.2020.T (K65)

7

PGS. TS. Phạm Chiến Thắng

0973581018

[email protected]

 

K65 Hoá học

8

TS. Nguyễn Hoàng Phúc

0868770429

[email protected]

 

K65 Tài năng Hoá học

K65 Tiên tiến Hoá học

9

TS. Nguyễn Văn Thức

0942568599

[email protected]

 

K65 Công nghệ Kỹ thuật Hoá học

10

TS. Phạm Quang Trung

0976707169

[email protected]

 

K65 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học CLC

11

TS. Nguyễn Hoàng Yến

0866922714

[email protected]

 

K65 Hóa Dược CLC-1

Khóa QH.2019.T (K64)

12

TS. Đỗ Huy Hoàng

0904520585

[email protected]

 

K64 Hóa học

13

TS. Đào Thị Nhung

0948119043

[email protected]

 

K64 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

14

TS. Nguyễn Minh Việt

0869168604

[email protected]

 

K64 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học CLC

15

TS. Hà Minh Tú

0868054377

[email protected]

 

K64 Hóa dược 1

16

TS. Đặng Thanh Tuấn

0966970305

[email protected]

 

K64 Hóa dược 2

17

TS. Nguyễn Văn Hà

0983827696

[email protected]

 

K64 Tài năng Hóa học

K64 Tiên tiến Hóa học

Khóa QH.2018.T (K63)

18

PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Hường

0946593969

[email protected]

 

K63 Hóa học

19

TS. Lưu Thị Huệ

0984887058

[email protected]

 

K63 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

20

TS. Phạm Thanh Đồng

0988239630

[email protected]

 

K63 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CLC)

21

TS. Lê Thị Huyền

0946293925

[email protected]

 

K63 Hóa dược 1

22

TS. Nguyễn Thị Sơn

0912140352

[email protected]

 

K63 Hóa dược 2

23

PGS. TS. Nguyễn Xuân Viết

0976854811

[email protected]

 

K63 Tài năng Hóa học

K63 Tiên tiến Hóa học