Liên hệ - Hỗ trợ


KHOA HÓA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQGHN


LÃNH ĐẠO KHOA

GS. TS. Lê Thanh Sơn Trưởng Khoa 0903236282 lethanhson@yahoo.com
TS. Nguyễn Minh Ngọc Phó Trưởng Khoa phụ trách Đào tạo 0912753222 nmngoc_2000@yahoo.com


CÁC TRỢ LÝ
Nhiệm vụ chính: Quản lý hồ sơ sinh viên; khen thưởng kỷ luật; chế độ chính sách; lịch học; lịch giảng đường; lịch thi;...

ThS. Đỗ Đình Khải Trợ lý Chính trị & Công tác sinh viên.
Phụ trách chính: Quy chế Công tác sinh viên; Hồ sơ sinh viên; Học bổng; Chế độ chính sách; Khen thưởng, Kỷ luật.
0988245615 dodinhkhai@hus.edu.vn
ThS. Lương Thị Mỹ Hạnh Trợ lý Đào tạo Chương trình đào tạo chuẩn & Văn phòng Khoa.
Phụ trách chính: Quy chế đào tạo; Khung chương trình đào tạo; Lịch học; Lịch thi.
0914455911 hanhluong77@gmail.com
TS. Phạm Tiến Đức Trợ lý Chương trình đào tạo Tài năng & Tiên tiến Hóa học 0983056784 tienduchphn@gmail.com
TS. Ngô Hồng Ánh Thu Trợ lý Chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 0988364482 anhthu@hus.edu.vn
TS. Lê Thị Huyền Trợ lý Chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Hóa dược 0946293925 huyen.lethi85@gmail.com
PGS.TS. Chu Ngọc Châu Trợ lý Chương trình đào tạo 2 bằng hệ Tiếng Pháp 0904681381 ngocchau79@yahoo.com
TS. Đỗ Huy Hoàng Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Hóa học 0904520585 dohuyhoang317@gmail.com
Đặng Thị Nga Quản lý Thư viện Khoa 0936344339 dangnga10@gmail.com


CÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, CỐ VẤN HỌC TẬP
Nhiệm vụ chính: Quản lý lớp học, đời sống sinh viên, tư vấn phương pháp học tập, tư vấn chương trình đào tạo, khung chương trình.

K61A TS. Vũ Việt Cường 0372994082 vietcuong_gf@yahoo.com
K61B TS. Phương Thảo 0904321981 phuongthao@hus.edu.vn
K61D TS. Đỗ Thị Việt Hương 0916920097 minkieng_m7@yahoo.com
K61TN TS. Nguyễn Thị Kim Thường 0913020449 kimthuongbibi@gmail.com
K61TT TS. Phạm Tiến Đức 0983056784 tienduchphn@gmail.com
K62A1 TS. Phạm Chiến Thắng 0973581018 cthangpham@gmail.com
K62A2 TS. Bùi Thái Thanh Thư 0932312206 buithaithanhthu2000@yahoo.com
K62B1 TS. Nguyễn Thế Dũng 0982683450 dungnguyen0512@gmail.com
K62B2 TS. Trịnh Xuân Đại 0962984525 trinhxuandai@gmail.com
K62C TS. Ngô Hồng Ánh Thu 0988364482 anhthu@hus.edu.vn
K62D1 TS. Lê Thị Huyền 0946293925 huyen.lethi85@gmail.com
K62D2 TS. Đỗ Văn Đăng 0947052543 dangk50hoa@gmail.com
K62TN TS. Nguyễn Thị Kim Thường 0913020449 kimthuongbibi@gmail.com
K62TT TS. Phạm Tiến Đức 0983056784 tienduchphn@gmail.com
K63A TS. Nguyễn Thị Ánh Hường 0946593969 huongiii@yahoo.com
K63B TS. Lưu Thị Huệ 0984887058 luuhuebk@gmail.com
K63C TS. Phạm Thanh Đồng 0988239630 thanhdongpham080808@gmail.com
K63D1 TS. Lê Thị Huyền 0946293925 huyen.lethi85@gmail.com
K63D2 TS. Nguyễn Thị Sơn 0912140352 sonhuco@yahoo.com
K63TN TS. Nguyễn Xuân Viết 0976854811 vietelectrochemist@gmail.com
K63TT TS. Nguyễn Xuân Viết 0976854811 vietelectrochemist@gmail.com
K64A TS. Đỗ Huy Hoàng 0904520585 dohuyhoang317@gmail.com
K64B TS. Đào Thị Nhung 0948119043 daothinhungtn@gmail.com
K64C TS. Nguyễn Minh Việt 0869168604 nminhviet86@gmail.com
K64D1 TS. Hà Minh Tú 0868054377 haminhtu1501@gmail.com
K64D2 TS. Đặng Thanh Tuấn 0966970305 dangthanhtuan@gmail.com
K64TN TS. Nguyễn Văn Hà 0983827696 ha25nv@gmail.com
K64TT TS. Nguyễn Văn Hà 0983827696 ha25nv@gmail.com
K65A TS. Vũ Việt Cường 0372994082 vietcuong_gf@yahoo.com
K65B TS. Nguyễn Văn Thức 0942568599 joe.chemist.vn@gmail.com
K65C TS. Phạm Quang Trung 0976707169 drlytrung@gmail.com
K65D1 TS. Nguyễn Hoàng Yến 0866922714 yenofficial89@gmail.com
K65D2 TS. Nguyễn Hoàng Yến 0866922714 yenofficial89@gmail.com
K65TN TS. Nguyễn Hoàng Phúc 0868770429 phucgia88@gmail.com
K65TT TS. Nguyễn Hoàng Phúc 0868770429 phucgia88@gmail.com