Hiển thị các bài đăng có nhãn nghiencuukhoahoc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nghiencuukhoahoc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS (Ultraviolet – Visible Spectroscopy)

Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS (Ultraviolet – Visible Spectroscopy) Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS là một phương pháp phân tích công cụ hiệu quả được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực phân tíc...

Thiết bị phân tích cỡ hạt

Thiết bị phân tích cỡ hạt   Thiết bị phân tích cỡ hạt và thế zeta Zetasizer Nano ZS90 Hãng sản xuất: Malvern Địa điểm: Phòng thí nghiệm tr...

Thiết bị quang phổ hồng ngoại (Infrared Spectroscopy)

Thiết bị quang phổ hồng ngoại (Infrared Spectroscopy) Quang phổ hồng ngoại (IR) là phương pháp phân tích quan trọng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực từ hoá học hữu cơ, hoá học phân tíc...

Sắc ký khối phổ (Gas chromatography – Mass Spectroscopy)

Sắc ký khối phổ (Gas chromatography – Mass Spectroscopy)    GC-MS được ứng dụng phổ biến trong dược phẩm, pháp y, phân tích môi trường và định danh các hợp chất chưa biết. GC-MS cũng được sử dụng c...

Sắc ký khí (Gas chromatograpy)

Sắc ký khí (Gas chromatograpy) Khoa Hoá học hiện được trang bị ba thiết bị sắc ký khí, đặt ở ba Phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Bộ môn Hoá Phân tích, Phòng thí nghiệm B...

Sắc ký lỏng hiệu năng cao (High Performance Liquid Chromatogaphy)

Sắc ký lỏng hiệu năng cao (High Performance Liquid Chromatogaphy)     ·          Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) là phương pháp hiệu quả trong phân tích thành phần, lượng vết. Đối tượng phân tích của HPLC cũ...

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ISI/SCOPUS ĐÃ CÔNG BỐ TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2019-2020

no image   DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ISI/SCOPUS ĐÃ CÔNG BỐ TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ  NĂM 2019-2020 STT (Các) tác giả bài báo ...