Các hướng nghiên cứu khoa học chung của các Bộ môn, Phòng thí nghiệm2019
2020
2021
2022
2023
Bộ môn Hóa học Vô cơBộ môn Hóa học Hữu cơBộ môn Hóa học Phân tíchBộ môn Hóa lý


Bộ môn Công nghệ Hóa học


Bộ môn Hóa học Dầu mỏ


PTN Hóa môi trườngPTN Hóa dược


Các hướng nghiên cứu chi tiết của từng cán bộ xem tại: Đội ngũ cán bộ

  • Công văn giới thiệu hướng nghiên cứu khoa học: Xem online
  • Đăng ký Nghiên cứu khoa học và định hướng nghề nghiệp: https://forms.gle/Dz8Dn25ivMDhrL6x6 (Thời hạn: Chủ Nhật, 25/4/2021 - Thứ Tư, 01/6/2021. Chỉ email @HUS.EDU.VN mới có thể truy cập được bản đăng ký.)

Trân trọng thông báo.