Các hướng nghiên cứu khoa học chung của các Bộ môn, Phòng thí nghiệm


Các hướng nghiên cứu chi tiết của từng cán bộ xem tại:
Đội ngũ cán bộ


  • Kế hoạch của Khoa Hóa học về việc tổ chức giới thiệu hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên K66
            - Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 3 năm 2023
            - Địa điểm: Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội
  • Link đăng ký Bộ môn/ cán bộ hướng dẫn nghiên cứu khoa học và định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên K66 (link sẽ được kích hoạt vào ngày 26/3/2023).