Chương trình đào tạo


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHÍNH QUY


 

Chuẩn đầu ra rút gọnKhung chương trìnhTóm tắt nội dung học phầnSơ đồ tuyếnPhân bố các học phần theo kỳ
CÁC NGÀNH
Hóa học

 

1. Từ 2015 (K60) đến 2018 (K63)
2. Từ 2020 (K64)

 

 

 

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

1. Từ 2015 (K60) đến 2018 (K63)
2. K64
3. Từ 2021 dừng tuyển sinh hệ Chuẩn, chỉ tuyển sinh hệ Chất lượng cao (xem bên dưới)

 

 

 

Hóa dược

 

1. Từ 2015 (K60) đến 2018 (K63)
2. Từ 2019 đã dừng tuyển sinh hệ Chuẩn, chỉ tuyển sinh hệ Chất lượng cao (xem bên dưới)

 

 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN
Hệ Tiên tiến Hóa học

 

Chi tiết

 

 

 

Hệ Tài năng Hóa học

 

Chi tiết

 

 

 

Hệ Chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội

 

1. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
2. Ngành Hóa dược

 

 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHÍNH QUY


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHÍNH QUY