Hiển thị các bài đăng có nhãn bai-giang-online. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bai-giang-online. Hiển thị tất cả bài đăng

Phân tích - Xác định ethanol trong mẫu nước rửa tay bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân (NMR)

no image Phân tích - Xác định ethanol trong mẫu nước rửa tay bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân (NMR)

Phân tích - Xác định các kim loại nặng trong mẫu nước mặt và mẫu rau

no image Phân tích - Xác định các kim loại nặng trong mẫu nước mặt và mẫu rau