Chương trình Chào tân sinh viên QH.2018.T (K63)

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN KHÓA QH.2018T (K63)
“NHỮNG NHÀ HÓA HỌC TƯƠNG LAI”
Thời gian:  8h00, Thứ Tư, ngày 5 tháng 9 năm 2018
Địa điểm:  Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian
Nội dung
Địa điểm
8h00-9h00Giới thiệu hoạt động các câu lạc bộ sinh viên Khoa Hóa học, lớp tăng cường tiếng Pháp nhận 2 bằng đại học (1 của Trường ĐHKHTN và 1 của Đại học Toulon, Pháp)Sân Khoa Hóa học (Khu vực Giảng đường 1, 2)
9h00-9h15Tuyên bố lý do
Giới thiệu đại biểu
Hội trường Ngụy Như Kon Tum
9h15-9h30Trưởng Khoa Hóa học phát biểu chào mừng tân sinh viênHội trường Ngụy Như Kon Tum
9h30-9h45Giới thiệu về ngành đào tạo, chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộHội trường Ngụy Như Kon Tum
9h45-11h15Gặp giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tậpTheo hướng dẫn

Gặp giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập
Lớp
Hội trường/ giảng đường
Lớp
Hội trường/ giảng đường
K63A
HT Ngụy Như Kon Tum
K63C
Giảng đường 4
K63TT
Giảng đường 5
K63D1
Giảng đường 1
K63B
HT Lê Văn Thiêm
K63D2
Giảng đường 2
K63A – Hóa học; K63TT – Tiên tiến Hóa học; K63B – Công nghệ Kỹ thuật Hóa học; K63C – Chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Hóa học; K63D1, K63D2 - Chất lượng cao Hóa dược