Chuyên gia Tập đoàn Honeywell - Mỹ chia sẻ kiến thức với cán bộ, sinh viên Khoa Hóa học

Trong khuôn khổ chương trình giáo dục của tập đoàn UOP Honeywell, tập đoàn dầu khí hoá chất lớn nhất Hoa Kỳ, hiện đã chuyển giao hơn 1000 liên hợp lọc hoá dầu và nhà máy hoá chất trên thế giới, từ ngày 24-28/4/2017, TS Santi Kulprathipanja, Giám đốc khu vực châu Á-TBD và TS. Phạm Trung đã giảng dậy ở Khoa Hoá học các nội dung sau:
a. Adsorption
b. Membrane for gas processing
c. Alkylation
d. Reforming
e. Reaction Engineering
và một số thông tin tổ hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn.
Đây là năm thứ  4 liên tiếp, chuyên gia của hãng sang chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các thầy cô và sinh viên Khoa Hoá học. Từ 2013, hàng năm tập đoàn tổ chức tổ chức trang trọng lễ trao học bổng cho sinh viên Khoa Hoá học tại khách sạn Hilton, trao các khoá thực tập ngắn hạn 3 tháng tại cơ sở nghiên cứu của hãng tại Chicago, Hoa Kỳ.


PGS.TS Lê Thanh Sơn -Trưởng Khoa Hóa học trao quà tặng cho TS Santi Kulprathipanja, Giám đốc khu vực châu Á-TBD