Fuji Chemical Industries Group tuyển dụng

Công ty Fuji Chemical Industries Group  tuyển vị trí kỹ sư nhà máy, người có năng lực và có kinh nghiệm. yêu cầu sẽ phải biết làm việc trong nhà máy và sẽ do người Nhật trược tiếp hướng dẫn và làm việc. Trả lương, theo năm và theo tháng, nhưng tổng số tiền các bạn nhận được chưa bao gồm thưởng sẽ là:
- Bậc đại học: 3.800.000 yên/năm
- Bậc thạc sỹ: 3.900.000 yên/ năm
- Bậc tiến sỹ: 4.100.000 yên/năm

Thông tin chi tiết tại đây: http://chem.hus.vnu.edu.vn/tin-tuc/download/87_9e3c9fee5d8b0cafb34a365a942df72c.html