Hội thảo "Chemical Biology and drug discovery Vietnam Taiwan"


Tham dự hội thảo có PGS.TS. Lê Thanh Sơn, Trưởng Khoa Hóa học, TS. Phạm Thế Hải, Phó trưởng Khoa Sinh học, 7 nhà khoa học đến từ Đại học quốc gia Yang-Ming, Đài Loan, viện hàn lâm Academia Sinica (Dr. Jer-Lai Kuo-Graduate Dean) cùng với các nhà khoa học khoa Hóa học, khoa Sinh học, PTN Trọng điểm Enzyme Protein trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN cũng như từ Đại học dược Hà Nội.

Hội thảo có 10 báo cáo tập trung về các lĩnh vực ứng dụng hóa học, sinh học trong việc tìm kiếm các thuốc mới cũng như các phát triển mới trong lĩnh vực hóa dược trên thế giới hiện nay. Tại hội thảo, các cơ hội cũng như điều kiện nhận các học bổng thực hiện các trao đổi nghiên cứu cho sinh viên, học viên cao học cũng như học bổng TIGP cho các nghiên cứu sinh đã được đề cập đến.