Hội thảo học bổng Honda Y-E-S 2018

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được Công văn của Công ty Honda Việt Nam về việc tiếp tục hợp tác triển khai Giải thưởng Honda Y-E-S năm 2018.
Để công tác triển khai Giải thưởng đạt hiệu quả tốt nhất nhằm mang lại nhiều giải thưởng cho sinh viên của Trường, Công ty Honda Việt Nam dự kiến tổ chức Hội thảo giới thiệu về Giải thưởng Honda Y-E-S năm 2018 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Thời gian tổ chức Hội thảo: 14h00 ngày 14/5/2018 (Thứ 2)
Địa điểm: Phòng Hội thảo (418- Nhà T1)
Thành phần tham dự: Các sinh viên tiềm năng để ứng tuyển Giải thưởng  Honda Y-E-S năm 2018.
Để sinh viên có thể tiếp cận và nắm bắt được nhiều nhất các thông tin về Giải thưởng thông qua buổi Hội thảo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị các Khoa thông báo chương trình Hội thảo này tới sinh viên, đồng thời lập danh sách sinh viên tiềm năng tham dự Hội thảo theo các điều kiện dưới đây:
1.      Đối tượng:
Là sinh viên 2 năm cuối của Trường hoặc vừa tốt nghiệp trong năm 2018 (dưới 25 tuổi).
2.      Thành tích học tập: Sinh viên đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí dưới đây (tính đến tháng 4/2018):
- Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 (theo thang điểm 10) và 3.2 (theo thang điểm 4) trở lên.
- Sinh viên đạt giải Nghiên cứu khoa học cấp Trường (từ giải Khuyến khích trở lên)
- Sinh viên đã từng đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc gia trong những năm học Đại học.
3.      Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội, ngoại khóa
Danh sách sinh viên tiềm năng ứng tuyển Giải thưởng Honda Y-E-S 2018 tham dự Hội thảo đề nghị gửi về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (bản mềm gửi theo địa chỉ: [email protected]trước 16h00 ngày 08/5/2018.