Lễ trao học bổng Zeon 2018

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Khoa hóa học được công ty TNHH Nghiên cứu Zeon Việt Nam thông báo dự tuyển để cấp học bổng cho học nghành Hóa – năm học 2017-2018. Sau thời gian xét duyệt hồ sơ, công ty đã tuyển chọn được 03 học viên nhận được học bổng Zeon.
  1. Vũ Văn Thanh
  2. Phạm Cẩm Tú
  3. Nguyễn Thị Ngân
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ trao học bổng:
Đại diện Công ty TNHH Nghiên Cứu Zeon, BCN Khoa Hóa học cùng các em học viên  

Đại diện Công ty TNHH Nghiên Cứu Zeon Lã Trọng Hưng trao học bổng cho em Vũ Văn thanh
Đại diện Công ty TNHH Nghiên Cứu Zeon Lã Trọng Hưng trao học bổng cho em Phạm Cẩm Tú
Đại diện Công ty TNHH Nghiên Cứu Zeon Lã Trọng Hưng trao học bổng cho em Nguyễn Thị Ngân