Lịch công tác hè 2017


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
03/7/2017
·  8h00:  Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·10h30: Semina khoa học: PTN trọng điểm Vật liệu tiên                                                        tiến ứng dụng trong phát triển xanh, tiêu đề “ Biến tính Biochar để làm vật liệu xử lý nước và không khí”.
Người trình bày Tiến sĩ Nguyễn Minh Việt.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Mời các Thầy Cô quan tâm tới dự.
Thứ ba
04/7/2017
Thứ tư
05/7/2017
Thứ năm
06/7/2017
Thứ sáu
07/7/2017
·14h00: Họp BLĐ Khoa
 

·    Khoa đi nghỉ hè từ 17- 21/7/2017.
·    Các Bộ môn, PTN cử người trực hè, chú ý điện nước phòng chống cháy nổ, an toàn PTN…