Lịch phỏng vấn và trao học bổng UOP 2017

Như mọi năm, học bổng UOP 2017 sẽ được trao cho 05 ứng cử viên (500$/sinh viên) và 01 ứng viên tốt nhất trong 05 sinh viên sẽ được chọn đi thực tập tại Tập đoàn Honeywell, Chicago, Hoa Kỳ trong 03 tháng hè năm 2018 (miễn phí kinh phí).

Các bước xét chọn như sau:

1. Hiện nay Khoa Hóa học đã nhận được 10 bộ hồ sơ và sẽ họp hội đồng xét chọn để chọn 05 hồ sơ tốt nhất. Ngay sau khi có kết quả, các ứng cử viên được chọn sẽ được thông báo trực tiếp qua điện thoại/email để tiếp tục chuẩn bị tốt hơn phần thi phỏng vấn. Các ứng viên còn lại có thể lên Văn phòng Khoa Hóa học để nhận lại hồ sơ, chuẩn bị cho học bổng tiếp theo.
2. Buổi phỏng vấn: Sáng 25/09/2017 tại Khách sạn Hilton, Hà Nội. Thành viên tổ phỏng vấn là của Tập đoàn Honeywell. Mỗi ứng viên có khoảng 30 phút để trao đổi với họ.
3. Lễ trao học bổng: Trưa 29/09/2017 tại Khách sạn Hitton, Hà Nội. Ngay sau khi kết thúc phỏng vấn, phía Tập đoàn sẽ thảo luận ngay để quyết định sinh viên được trao học bổng và sinh viên được chọn đi thực tập. Tất cả ứng viên sẽ ăn trưa cùng tập đoàn và hội đồng xét chọn học bổng của Khoa tại Khách sạn Hilton và buổi lễ trao học bổng cũng diễn ra ngay sau đó với không khí thân thiện, gần gũi và âm nhạc.