Lịch tuần từ 02/10 - 06/10/2017


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
02/10/2017
· 8h00:   Các BM sinh hoạt thường kỳ.
· 10h00: Đại diện Lãnh đạo Khoa và Công đoàn họp với đại diện Tổ bảo vệ, Tổ trông xe về việc chấn chỉnh khuân viên, chỗ để xe của Khoa Hóa.
Địa điểm: Phòng Hội thảo .
·3h00: Seminar khoa học chủ đề: Synthesis of heterocycles via metal-catalyzed dehydrogenation reactions.
Người trình bày:TS. Đặng Thanh Tuấn.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.
Thứ ba
03/10/2017
Thứ tư
04/10/2017
.
Thứ năm
05/10/2017
Thứ sáu
06/10/2017
· 14h00: Họp BLĐ Khoa..

 Ghi chú:
  • Kính mời các Tổ trưởng Công đoàn sáng thứ 2 ( 02/10/2017) lên VPK nhận tiền Tết Trung thu cho các con.