Lịch tuần từ 09/10 - 13/10/2017


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
09/10/2017


·8h00: Các BM sinh hoạt thường kỳ.

Thứ ba
10/10/2017
·9h00: BLĐ Khoa tiếp Dr. Lydie Mignano, ĐH Albi, CH Pháp.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Mời PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn, PGS. TS. Chu Ngọc Châu, TS. Phạm Quang Trung tham dự.


Thứ tư
11/10/2017

.Thứ năm
12/10/2017Thứ sáu
13/10/2017
· 14h00: Họp BLĐ Khoa.

Ghi chú:
Ban chấp hành Công đoàn Khoa Hóa học tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10 dưới hình thức tổ chức vãn cảnh Chùa Hương vào sáng chủ nhật ( ngày 15/10/2017). Đề nghị Tổ trưởng các tổ Công đoàn lấy danh sách các nữ Công đoàn viên. Danh sách gửi về VPK vào sáng thứ 2 ( ngày 09/10/2017).