Lịch tuần từ 20/05 - 26/05/2019


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
20/052019
·8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.
Thứ ba
21/05/2019
·14h00–15h30:Đoàn trường Đại học Công nghiệp TPHCM thăm Khoa Hóa học. Các BM/PTN cử CB trực mở  cửa phòng.
·15h00:Họp Hội đồng và Ban coi thi tuyển sinh chuyên. Mời các thành viên Hội đồng, Điểm trưởng, Điểm phó và Thư ký các điểm thi dự (P.301, nhà T1).
Thứ tư
22/05/2019


Thứ năm
23/05/2019
Thứ sáu
24/05/2019
·14h00: BLĐ Khoa họp.

Thứ bảy
25/05/2019
Chủ nhật
26/05/2019
Coi thi Tuyển sinh THPT Chuyên năm 2019
Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô có môn dạy HK 2 nộp đề cho P. Đào tạo trước 20/5/2019.
  • Các BM phổ biến công tác coi thi HK 2, danh sách coi thi HK 2 tới CB của BM theo lịch gửi.
  • Các CB có tên trong DS Coi thi tuyển sinh Chuyên có mặt 5h45 chủ nhật ngày 26/5 tại Phòng chờ tầng 1 nhà T4