Lịch tuần từ 02/01 - 05/01/2018


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
01/01/2018
Nghỉ Tết Dương lịch 2018
Thứ ba
02/01/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
Thứ tư
03/01/2018
·10h30:BLĐ Khoa làm việc với Ngài James Pan – TGĐ Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của tổ chức Scifinder, Hội Hóa học Hoa Kỳ.
Mời các Thầy Cô quan tâm hợp tác với tổ chức này đến tham dự
 Địđim:Văn phòng Khoa.
Thứ năm
04/01/2018


Thứ sáu
05/01/2018
·14h00:Họp BLĐ Khoa
 

Ghi chú:
Thời khóa biểu học kỳ II bắt đầu từ 15/01/2018. Đề nghị các Thầy Cô lưu ý để đảm bảo lịch trình giảng dạy.