Lịch tuần từ 02/04 - 07/04/2018


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
02/04/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.

·9h00:BLĐ Khoa họp chuẩn bị Lịch giảng dạy của Tập đoàn UOP-Hoa kỳ.
Mời thầy Đức (PT), thầy Khải, cô Hạnh tham dự.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.

·10h00:BLĐ Khoa họp với Tổ đảm bảo chất lượng và Tổ công tác chuẩn bị kiểm định ngành CNKTHH theo chuẩn AUN.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Thứ ba
03/04/2018


Thứ tư
04/04/2018


Thứ năm
05/04/2018


Thứ sáu
06/04/2018
·9h– 12h:Chuyên gia kỹ thuật Tập đoàn UOP-Hoa kỳ giảng dạy tại GĐ 2.
Các Thầy/Cô báo sinh viên có mặt trước 5 phút.
Mời các Thầy/Cô Bộ môn CNHH, HHDM và các Thầy/Cô quan tâm tham dự.
·14h00:Họp BLĐ Khoa
Thứ bảy
07/04/2018
·9h– 12h:Chuyên gia kỹ thuật Tập đoàn UOP- Hoa kỳ giảng dạy tại GĐ 2.
Các Thầy/Cô báo sinh viên có mặt trước 5 phút.
Mời các Thầy/Cô Bộ môn CNHH, HHDM và các Thầy/Cô quan tâm  tham dự.

Ghi chú:
  •  Bệnh viện Medlatec sẽ tiến hành lấy máu cho xét nghiệm KSK định kỳ tại Văn phòng Khoa Hóa học (19 Lê Thánh Tông) vào 7h30 đến 10h30 ngày thứ hai ( 02/04/2018). (CácThầy/Cô lưu ý nhịn ăn sáng).
  •  Các đ/c Đảng viên, đối tượng cảm tình Đảng đăng kí tham gia hành trình tìm hiểu lịch sử theo công văn gửi kèm lịch tuần, danh sách nộp lên VPK trước ngày 09/04/2018.