Lịch tuần từ 03/12 - 07/12/2018


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
03/12/2018
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
Thứ ba
04/12/2018


Thứ tư
05/12/2018

Thứ năm
06/12/2018

Thứ sáu
07/12/2018
·  14h00: BLĐ Khoa họp.
.

 

Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô có môn dạy HKI nộp điểm TX, GK cho Giáo vụ Khoa trước ngày 15/12/2018.
  • Các Thầy/Cô Trưởng BM, PTN phổ biến CV số 3906 về việc: Hướng dẫn công tác tổ chức thi HKI năm học 2018-2019 ( CV gửi kèm lịch tuần).
  • Các BM, PTN cử cán bộ lên VPK nhận Lịch Tết 2019.