Lịch tuần từ 04/12 - 08/12/2017


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
04/12/2017
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
    Các tổ Đảng họp phân loại Đảng viên trong tuần gửi danh sách đề xuất khen thưởng lên VPK trước thứ sáu (08/12/2017).

·  10h30: Họp Lãnh đạo đơn vị mở rộng đóng góp ý kiến cho báo cáo tự đánh giá của Ban lãnh đạo Khoa nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Thành phần:Chi ủy, BLĐ, CTCĐ, Bí thư LCĐ, Trưởng Bộ môn, PTN, Giám đốc PTN trọng điểm.

Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy/Cô tham dự.
Thứ ba
05/12/2017
Thứ tư
06/12/2017
Thứ năm
07/12/2017Thứ sáu
08/12/2017·  14h00: Họp BLĐ Khoa.
 

Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô có môn dạy HK I ( 17-18) nộp điểm GK-TX cho GV Khoa trước 15/12/2017 để kịp chuyển lên Phòng Đào tạo.
  • Các Thầy/Cô CVHT nhắc SV khối mình phụ trách nộp HP vì đã hết hạn.
  • Để chuẩn bị họp Chi bộ tổng kết năm 2017 (dự kiến tổ chức vào thứ hai ngày 11/12/2017), các tổ Đảng họp phân loại Đảng viên trong tuần và gửi hồ sơ về VPK trước thứ sáu ngày 08/12/2017.