Lịch tuần từ 05/03 - 09/03/2018


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
05/03/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·9h00:BLĐ, BCHCĐ Khoa gặp mặt toàn thể cán bộ nữ nhân ngày 8/3.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Thứ ba
06/03/2018Thứ tư
07/03/2018Thứ năm
08/03/2018Thứ sáu
09/03/2018·14h00:Họp BLĐ Khoa

Ghi chú:
Các BM, PTN nộp bảng chấm công lương và độc hại lên VPK trong ngày thứ 2    ngày 05 tháng 3 năm 2018.