Lịch tuần từ 06/03 - 10/03/2017


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
06/03/2017
  
·    8h00:Các Bộ môn sinh hoạt thường kỳ.
·    9h00:Chi ủy, Ban CNK, BCHCĐ Khoa gặp mặt chị em nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3.
   Mời toàn thể chị em tham dự.
   Địa điểm:Phòng Hội thảo.
·    10h00:Họp BCHCĐ và các Tổ trưởng Công đoàn.


Thứ ba
07/03/2017

Thứ tư
08/03/2017


Thứ năm
09/03/2017


Thứ sáu
10/03/2017

·14h00:BCN Khoa họp.