Lịch tuần từ 06/11 - 10/11/2017


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
06/11/2017
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
Thứ ba
07/11/2017
Thứ tư
08/11/2017
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa học cho phát triển bền vững kỷ niệm 20 năm ngành CNHH.
·   8h00 – 8h30: Đón tiếp đại biểu.
·   8h30 – 12h00: Khai mạc và báo cáo KH.
Địa điểm:Hội trường Lê Văn Thiêm.
Kính mời toàn thể Thầy/Cô tham dự.
·   13h30 - 16h30: Báo cáo Khoa học.
Địa điểm:Hội trường Lê Văn Thiêm.
Kính mời toàn thể Thầy/Cô tham dự.


Thứ năm
09/11/2017
·   9h00: BLĐ Khoa làm việc với đoàn Khoa Hóa – ĐH Hiroshima, Nhật Bản.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.
·  15h30: Semina khoa học chủ đề: "Laser trapping and spectroscopy of single water droplets in air".
Người trình bày: GS. Ishizaka, Đại học Hiroshima.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Mời cán bộ BM Hóa Phân tích, Chi đoàn cán bộ và các Thầy/Cô tham dự.
Thứ sáu
10/11/2017
·14h00: Họp BLĐ Khoa.
 

Ghi chú:
  • Các BM đăng kí hình thức thi ( Viết, vấn đáp, trắc nghiệm...) theo Bảng gửi kèm, nộp lại cho giáo vụ Khoa trong sáng thứ 2, 6/11/2017.