Lịch tuần từ 07/01 - 11/01/2019

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
07/01/2019
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·   9h00:Ban Lãnh đạo Khoa họp với Trưởng/Phó Bộ môn, PTN về công tác đào tạo.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.
.
Thứ ba
08/01/2019


Thứ tư
09/01/2019

Thứ năm
10/01/2019

Thứ sáu
11/01/2019
·  14h00: BLĐ Khoa họp.
.

 

Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô lưu ýLịch dạy học kì II ( 2018-2019) bắt đầu từ ngày 14/01/2019.
  • Kính mời các Thầy/Cô có môn thi cho sv K60 lên VPK chấm bài.