Lịch tuần từ 07/05 - 11/05/2018


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
07/05/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.

·9h00:Họp Tổ công tác chuẩn bị AUN.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Thứ ba
08/05/2018Thứ tư
09/05/2018Thứ năm
10/05/2018Thứ sáu
11/05/2018·14h00:Họp BLĐ Khoa

Ghi chú:
  •   Các Bộ môn, PTN nộp danh sách đề nghị Hội đồng bảo vệ KLTN  K59 hệ thường cho GV để Khoa ra quyết định.
  •   Các Thầy/Cô có môn dạy HKII nộp điểm GK-TX cho Giáo vụ Khoa trước ngày 20/05/2018.
  •   Hội viên Hội nữ trí thức đóng góp hội phí năm 2017(100.000đ/người) cho Tổ trưởng Công đoàn. Các Tổ trưởng Công đoàn thu giúp và chuyển cho đ/c Thư (Hóa Dầu) vào Thứ 2 ( 07/5/2018). ( Có danh sách gửi kèm theo lịch tuần).