Lịch tuần từ 08/01 - 12/01/2018


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
08/01/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·10h00:BLĐ Khoa làm việc với GS. Timothy, Khoa Hóa học, ĐH Arizona Hoa Kỳ và phỏng vấn sinh viên.
Mời các Thầy Cô quan tâm tham dự.
Địđim:phòng Hội thảo.
Thứ ba
09/01/2018
Thứ tư
10/01/2018
Thứ năm
11/01/2018
Thứ sáu
12/01/2018
·14h00:Họp BLĐ Khoa
 

Ghi chú:
           1.  Thời khóa biểu học kỳ II bắt đầu từ 15/01/2018. Đề nghị các Thầy Cô lưu ý để đảm bảo lịch trình giảng dạy.
           2.  Kính mời các Thầy Cô có môn dạy chuyên đề K49 HKI lên Văn phòng Khoa chấm bài.
           3.  Các Tổ trưởng Công đoàn nhận thẻ BHYT 2018 cho công đoàn viên tại Văn phòng Khoa