Lịch tuần từ 08/05 - 12/05/2017


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
08/5/2017
·8h00: Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
   Các tổ Đảng họp thảo luận báo cáo tổng kết và phương hướng công tác của chi bộ Khoa Hóa học. Đề xuất giới thiệu nhân sự tham gia chi ủy nhiệm kỳ mới. Ý kiến và đề xuất gửi cho đồng chí Trần Thị Dung. Dự kiến ĐHCB Khoa vào 8h30 ngày 17/5/2017.
Thứ ba
09/5/2017

Thứ tư
10/5/2017
Thứ năm
11/5/2017
Thứ sáu
12/05/2017
·14h00: Họp BLĐKhoa
 

Ghi chú:
-     Các Thầy Cô có môn dạy HKII nộp điểm giữa kì, thường xuyên cho Giáo vụ trước 15/5/2017.