Lịch tuần từ 08/10 - 12/10/2018


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
8/10/2018
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·   9h00: Họp Tổ công tác kiểm định AUN.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
·   9h30: Họp BTC Hội nghị KHĐT 2018.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.
·   10h00: Khoa Hóa học tổ chức chia tay PGS.TS. Trần Thị Như Mai và PGS.TS. Nguyễn Văn Đậu nghỉ chế độ năm 2018.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy/Cô tham dự.
Thứ ba
9/10/2018
·   10h45: PTN Hóa dược tổ chức seminar, người trình bày TS. Hà Minh Tú.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.
.
Thứ tư
10/10/2018
Thứ năm
11/10/2018
·13h00: Hội thảo Khoa học: Ứng dụng thiết bị phân tích trong nghiên cứu và đào tạo môi trường, thực phẩm và y học.
Địa điểm:Hội trường Lê Văn Thiêm.
Kính mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.
Thứ sáu
12/10/2018
·14h00: Họp BLĐ Khoa.