Lịch tuần từ 10/04 - 15/04/2017

Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
10/4/2017
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·10h00:Họp BTC hội giao lưu 3 Khoa ngành Hóa lần thứ XI tại ĐHBKHN.
Thành phần: Chi ủy, BLĐ Khoa, BCH Công đoàn, Bí thư LCĐ, Bí thư Chi đoàn CB.
Địđim:Văn phòng Khoa.
·11h00:Tập hợp tốp ca nam chuẩn bị tham gia Hội Giao lưu 3 Khoa. (có danh sách kèm theo)
 Địđim:Văn phòng Khoa.
Thứ ba
11/4/2017
·14h00:Semina khoa học
Acid catalysts for Waste-to-Biofuels conversion
GS. Abdou Lachgar, ĐH Wake, US (có abstract gửi kèm)
Mời các Thầy Cô và các em sinh viên tham dự.
Địa điểm:Phòng Hội thảo
Thứ tư
12/4/2017
·8h30: Lễ trao bằng Thạc sỹ năm 2017.
Mời các Thầy Cô hướng dẫn học viên nhận bằng đợt này tham dự.
Địa điểm:Hội trường Tầng 7 nhà T5.
Thứ năm
13/4/2017
Thứ sáu
14/4/2017
·14h00:Họp BLĐ Khoa.
Thứ bảy
15/4/2017
·8h00-22h00: Hội giao lưu 3 Khoa ngành Hóa lần thứ XI tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.
-          8h00: Hội nghị Khoa học.
-          Hội trại truyền thống.
-          Thi đấu thể thao.
-          19h00-22h00: Giao lưu văn nghệ tại Hội trường C2, ĐHBKHN.
Mời toàn thể các Thầy Cô và các em sinh viên tham dự.