Lịch tuần từ 10/12 - 14/12/2018


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
10/12/2018
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
( Triển khai Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và gửi kết quả về Văn phòng Khoa chậm nhất vào thứ 6 ngày 14/12/2018, Họp Chi bộ ngày 17/12/2018.)
·   15h30: Hiệu trưởng vag Ban lãnh đạo Khoa làm việc với đoàn các GS ĐH Kyoto, Nhật Bản.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Thứ ba
11/12/2018


Thứ tư
12/12/2018

Thứ năm
13/12/2018

Thứ sáu
14/12/2018
·  14h00: BLĐ Khoa họp.
.

 

Ghi chú:
  • Các BM phân công CB coi thi theo lịch gửi kèm. Nộp lại cho Giáo vụ Khoa trong ngày 10/12/2018.
  • Các Thầy/Cô có môn dạy HKI nộp điểm TX-GK cho Giáo vụ Khoa trước ngày 15/12/2018.